top of page
Tabulka čištění

Péče o kvalitu

Potvrzujeme tímto, že kvalita výrobků vyráběných TRIGA partners s.r.o. byla posouzena a že odpovídá platným evropským normám a požadavkům na kvalitu.
 

Následující informace dokumentují, že výrobky TRIGA partners s.r.o. splňují tyto požadavky:

 


Povrchová úprava kovových částí


Vlastnosti práškových barev jsou testován dle DIN 53151, ASTM d 3363-92, ASTM d 2794-93, ISO 1519, ISO 2815, ASTM B 117-94, ASTM 9871. Povrchová vrstva práškových barev >40µm.

Díly z poz. plechu dle EN 10142-1.0350 Z 275-N-A-C s povrchovou vrstvou 270 g/m2.

Testování tloušťky vrstvy bylo provedeno v souladu s normou DIN EN ISO 1463: 1994.


Pevnost lepených spojů


Zkoušky pevnosti byly provedeny při běžné provozní teplotě výrobků (18-26°C), a to metodou zkoušky trhu při následující testované zátěži:

  1. pevnost spoje rám/zrcadlo – 100N postupně ve čtyřech montážních bodech po obvodu zrcadla, testováno pro celkovou zátěž 400N na výrobek

  2. pevnost spoje pant/zrcadlo – 100N na každém pantu

  3. pevnost spoje police/zrcadlo – 500N na 50cm délky police
     

Vyhodnocena byla celková přilnavost a vizuální vzhled po provedeném testu. Výrobky byly po ukončení testu bezchybné a beze změny. Systém drží pevně na podkladu i mezi jednotlivými povrchovými vrstvami.


Odolnost zrcadla proti korozi


Testována je odolnost proti čisticím prostředkům s obsahem kyseliny octové, odolnost proti lepidlům a těsnícím materiály s obsahem acetátu (silikon). Jedná se o kombinovanou zkoušku:

  • CUPRO ACETIC SALT SPRAY - CASS Test dle DIN EN ISO 9227

  • WATER VAPOR KK Test dle DIN EN ISO 9227

  • NEUTRAL SALT SPRAY BSN Test dle DIN EN ISO 9227.

 

Materiály použité pro výrobky TRIGA partners s.r.o. splňují všechny požadavky na odolnost proti korozi a mechanickou odolnost dle DIN 1238 (EN 1036).

Za TRIGA partners s.r.o.:

Ing. Petr Ješina, jednatel – leden 2010

bottom of page